Producten

(33 producten)

Terug

Smaak

Druivenrassen

Categorieën

Land

Regio

Prijs

€ 6 - 76

Winkelmand  

product (leeg)

Waarom biologische wijn?

Biologische wijn is beter voor het milieu

Uit het onderzoek is gebleken dat biologische wijn beter is voor het milieu, zowel op korte termijn als op lange termijn. Op de korte termijn is biologische productie vooral beter voor de gezondheid van de werknemers op de wijngaard. Op lange termijn is biologische productie beter voor het behoud van de biodiversiteit en zorgt het voor minder vervuiling van bodem en water.

Opvallende gezondheidsaspecten

Omdat er een gebrek is aan onderzoek naar de gezondheidseffecten

van biologische wijn ten opzichte van conventionele wijn kunnen er geen concrete conclusies worden getrokken. Het opvallendste is dat biologische wijn meer polyfenolen bevat dan conventionele wijn. Polyfenolen zijn krachtige anti-oxidanten en kunnen het risico op beroertes en hart- en vaatziekten verlagen. Biologische wijn bevat minder ochratoxin A, een schadelijke stof die onder andere kanker kan veroorzaken.

De voordelen van biologische wijn zijn kort samengevat in tabel 1.

Aanleiding voor biowijn.info:

"De buitensporige chemische bemesting en ziektebestrijding heeft een vernietigend effect op het biologisch leven in de grond. De bodem van zeer veel wijngaarden in West-Europa is in de bovenlaag volledig dood, zoals dat het geval is bij woestijngrond. Men beseft nog steeds niet goed dat dit fnuikend is voor een bioproduct als wijn", aldus professor Rudof Pierik, hoogleraar Tuinbouwplantenteelt van de Landbouwuniversiteit Wageningen in zijn afscheidsrede op 6 november 1997.

Biologische wijncultuur

De biologische cultuur is gebaseerd op de principes van de teelt in een levende, evenwichtige grond en houdt rekening met de natuurlijke cycli van het biologisch leven en met het respect voor het milieu. Alle gebruik van chemisch samengestelde producten is verboden.

Bio wijn is weliswaar duurder

•        bewerking van de grond om deze onkruidvrij vrij te houden / geen onkruidverdelgers en risico's op mindere opbrengst

maar BIO is beter voor het milieu

•        geen onkruidverdelgers (herbiciden)

•        geen pesticiden (doden ongewenste planten en dieren)

•        geen kunstmest

•        geen fungiciden (chemische bestrijdingsmiddelen tegen schimmels)

•        geen insecticiden (ter bestrijding van insecten)

Er worden dus geen middelen gebruikt die schadelijk zijn voor degenen die deze chemische middelen toedienen.

Pesticiden maken weliswaar een gerichte bestrijding mogelijk van ongewenste organismen en zorgen voor meer opbrengst. Maar er is ook een keerzijde aan de medaille: pesticiden zijn schadelijk voor het milieu en voor de gezondheid van mens en dier. Ze verspreiden zich in de lucht, het water en de bodem. Daardoor kunnen ze nuttige insecten en andere diersoorten vergiftigen. Bovendien kan veelvuldig gebruik van pesticiden bepaalde schadelijke soorten minder gevoelig of ongevoelig maken voor bestrijdingsmiddelen.

Het alternatief

In de biologische wijnbouw wordt niet gewerkt met onkruidverdelgingsmiddelen, maar wordt het onkruid mechanisch of met de hand weggehaald. Dit kost veel meer tijd, geld en moeite. Er zijn ook wijnboeren die bewust gebruik maken van grassen tussen de wijnstokken om de wijnplant te dwingen om zo diep mogelijk te wortelen en daar ver onder het oppervlak voedingsstoffen vandaan te halen.

Verder vindt er bestrijding van schimmels en ongedierte plaats. Om bepaalde schimmels te voorkomen worden er onder meer meeldauwresistente rassen geteeld.

Terwijl voor de bestrijding van ongedierte in de reguliere wijnbouw insecticiden worden gebruikt, ontstaat in de biologische wijnbouw na een aantal jaren een natuurlijk klimaat. Daardoor zijn de druivenstokken veel weerbaarder geworden tegen schadelijke insecten.

Bodembegroeiing

Een wezenlijk deel van de biologische wijnbouw is de bodembegroeiing (ondergroei). Klaver in de ondergroei bindt stikstof in de bodem zodat kunstmest niet nodig is. Bloemen trekken nuttige insecten aan, zoals roofmijten, sluipwespen en zweefvliegen, die ervoor zorgen dat de schadelijke insecten niet boven de drempelwaarde uitkomen en dus op hun beurt niet op chemische wijze bestreden hoeven te worden. Ook wordt op deze wijze vraat aan de druiven verminderd, wat schimmelgroei tegengaat.

In het voorjaar wordt bij biologische wijnbouw met biologische preparaten gespoten op basis van algen, heermoes en waterglas. Algen stimuleren de wortelgroei en de beide andere middelen bevatten veel kiezelzuur dat de celwand verhardt, zodat schimmelziekten kunnen worden tegengegaan.

De grond wordt met natuurlijke, humusrijke meststoffen gevoed, de biologische activiteit in grond en plant wordt bevorderd, de weerstand tegen ziektes verscherpt.